Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand. Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we enkele gegevens van u nodig. Wij zullen u persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Steeds wanneer u een bestelling plaatst op onze website worden uw gegevens aan de hand van de meest recente technieken optimaal beschermd.

Als u iets wilt kopen op onze site hebben wij uw gegevens nodig om het product te kunnen versturen. Wij bewaren die adresgegevens zodat u deze bij een volgende aankoop op onze site niet meer opnieuw hoeft op te geven.

Als u uzelf op onze internetsite inschrijft worden uw naam, (e-mail) adres, telefoonnummer en eventuele interesses opgeslagen. Die gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend om uw orders uit te kunnen voeren en als u daarvoor kiest, voor onze nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn te beschouwen als data die de server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen Contra-deal.nl in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiŽnter toegang te verlenen tot deze website, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen.

Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Contra-deal.nl zijn. Contra-deal.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.††

Juridische informatie
Alhoewel Contra-deal.nl getracht heeft om de op deze website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt Contra-deal.nl geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan.
Alle informatie op deze website heeft een informatief karakter. Contra-deal.nl en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op de website. Alle informatie wordt geleverd 'zoals deze is' en zonder enige garantie.

Contra-deal.nl en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van deze website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Contra-deal.nl. De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Contra-deal.nl. Het is bezoekers van deze website niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciŽle doeleinden.