Contra Expertise
In geval van schade aan roerende en/of onroerende zaken heeft u het recht om een onafhankelijke expert aan te stellen die uw belangen als verzekerde behartigt. Een goede contra expert werkt onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen en helpt u bij het optimaal regelen van uw schades. Het recht op contra expertise is hecht verankerd in vrijwel alle Nederlandse verzekeringspolissen, daarbij is een zodanige formulering gekozen dat bij een eventueel geschil, tussen de beide aangestelde experts, over de grootte van de schade op voorhand een derde expert (arbiter) wordt benoemd die dan een definitieve en bindende uitspraak kan doen over die schade.

Op het moment dat een schade zich voordoet wordt het schadebedrag vaak vastgesteld door een expert van uw verzekeringsmaatschappij. Deze persoon beschikt over veel ervaring met het schaderegelingproces en kent de polissen beter dan u. Daardoor heeft u als verzekerde direct al een grote achterstand. Doordat deze persoon in dienst van de verzekeringsmaatschappij werkt, zal hij in eerste instantie de belangen
van de maatschappij behartigen en niet die van u als verzekerde. U komt hierbij dus vaak bedrogen uit en het is daarom sterk aan te bevelen altijd gebruik te maken van uw recht op contra expertise. Doordat het recht op contra expertise in uw polis verankerd ligt zullen de kosten voor de door u benoemde onafhankelijke deskundige door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed ofwel door uw eventuele rechtsbijstandpolis.

Op deze website vindt u verschillende artikelen binnen het vakgebied contra expertise. Het vakgebied contra expertise is onder te verdelen in verschillende categorieŽn met betrekking tot de oorzaak van de schade. We onderscheiden brandschade, stormschade, waterschade, inbraakschade en W.A. schade. Bij elke van deze categorieŽn vindt u een beknopte uitleg en een overzicht met relevante artikelen.

Om de door u gewenste categorie met bijbehorende oplossingen te bereiken klikt u op een van de knoppen in de balk boven aan deze pagina. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de zoekfunctie.

Winkelwagentje U heeft 0 items geselecteerd.