Onteigening - Procedure
Wanneer de gemeente of rijksoverheid grond van u wil onteigenen zullen hiertoe onderhandelingen worden gevoerd. Wanneer deze onderhandelingen tot niets leiden, wordt gestart met een administratiefrechtelijke procedure. Om te zorgen dat u deze procedure zo goed mogelijk kunt doorlopen en een optimale schadeloosstelling ontvangt, is uiteen gezet waarop u moet letten tijdens zo'n procedure.

Onteigeningsprocedure – Waar moet u op letten? Details Bestellen

In de Onteigeningswet zijn de verschillende gevallen geregeld waarin de overheid kan onteigenen. De wet geeft voorschriften die de overheid daarbij...

Winkelwagentje U heeft 0 items geselecteerd.