Onteigening
Grond in Nederland is schaars. Steeds meer grond is nodig voor uitbreiding van het wegennet, nieuwe natuurgebieden, industrieterreinen en woningbouw.

Als de overheid hiervoor grond nodig heeft, dan kan zij die kopen. Lukt dat niet, dan kan zij de grond onteigenen wanneer het algemeen belang daarmee aantoonbaar is gediend en vooraf schadeloosstelling is verzekerd. Als grond wordt onteigend, wordt alles wat daar vast op staat eigendom van de overheid.

Onteigening kan worden gedefinieerd als het ontnemen van eigendom door de overheid in het algemeen belang.

Onteigening is geregeld in de Onteigeningswet (Ow). De Ow geeft vooral de doeleinden aan waarvoor onteigend kan worden en vermeldt de bijbehorende procedures. Verder is geregeld dat onteigening uitsluitend kan plaatsvinden
na betaling van een volledige schadeloosstelling. Dit is een financiŽle vergoeding voor alle schade die rechtstreeks voortkomt uit werkzaamheden en het plan van het werk waarvoor onteigend wordt. De basis bij berekening van uw schade is dat u na onteigening in een gelijke vermogens- en inkomenspositie zult verkeren. Enkele voorbeelden van schade die u vergoed krijgt: vermogensschade (bijvoorbeeld de waarde van uw onroerende zaak), inkomensschade en eenmalige kosten, zoals herinrichtingskosten en advieskosten.

Binnen onteigening onderscheiden we verschillende categorieŽn. Om de door u gewenste categorie met bijbehorende oplossingen te bereiken klikt u op een van de knoppen in de balk boven aan deze pagina. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de zoekfunctie.
Winkelwagentje U heeft 0 items geselecteerd.